Wednesday, March 13, 2013

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ Android App

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို Android ဖုန္းေတြမွာ အလြယ္တကူ ဖတ္လို႔ရေအာင္၊ ေလ့လာလို႔ရေအာင္ Android App တစ္ခုအေနနဲ႔ ဖန္တီးထားတဲ့ MMConstitution ေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ Android ဖုန္းေတြမွာ ပံုမွန္ Apk သြင္းသလိုသြင္းပီး ျမန္မာ/အဂၤလိပ္ (၂)ဘာသာနဲ႔ဖတ္ႏိုင္ပါၿပီ။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမွန္ရင္ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုေလးကို ေလ့လာထားသင့္တယ္မဟုတ္လားဗ်ာ။ လိုခ်င္ရင္ ေအာက္က Link မွာယူႏိုင္ပါတယ္။

ဒီ ZippyShare မွာတင္ထားပါတယ္

ဒီ Box.com မွာလည္းေဒါင္းႏိုင္ပါတယ္

No comments:

Post a Comment

Wednesday, March 13, 2013

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ Android App

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို Android ဖုန္းေတြမွာ အလြယ္တကူ ဖတ္လို႔ရေအာင္၊ ေလ့လာလို႔ရေအာင္ Android App တစ္ခုအေနနဲ႔ ဖန္တီးထားတဲ့ MMConstitution ေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ Android ဖုန္းေတြမွာ ပံုမွန္ Apk သြင္းသလိုသြင္းပီး ျမန္မာ/အဂၤလိပ္ (၂)ဘာသာနဲ႔ဖတ္ႏိုင္ပါၿပီ။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမွန္ရင္ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုေလးကို ေလ့လာထားသင့္တယ္မဟုတ္လားဗ်ာ။ လိုခ်င္ရင္ ေအာက္က Link မွာယူႏိုင္ပါတယ္။

ဒီ ZippyShare မွာတင္ထားပါတယ္

ဒီ Box.com မွာလည္းေဒါင္းႏိုင္ပါတယ္

No comments:

Post a Comment