Thursday, March 21, 2013

Google Myanmar

ြGoogle ရဲ႕ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ sub-domain တစ္ခုၿဖစ္တဲ႕ google.com.mm ကိုစတင္အသံုးၿပဳလို႔ရၿပီၿဖစ္ပါၿပီ။ ေအာက္ပါ link မွတစ္ဆင္႔သြားေရာက္စမး္သပ္ၾကည္႔လို႔ရပါၿပီ။

http://www.google.com.mm/

No comments:

Post a Comment

Thursday, March 21, 2013

Google Myanmar

ြGoogle ရဲ႕ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ sub-domain တစ္ခုၿဖစ္တဲ႕ google.com.mm ကိုစတင္အသံုးၿပဳလို႔ရၿပီၿဖစ္ပါၿပီ။ ေအာက္ပါ link မွတစ္ဆင္႔သြားေရာက္စမး္သပ္ၾကည္႔လို႔ရပါၿပီ။

http://www.google.com.mm/

No comments:

Post a Comment