Saturday, April 6, 2013

က်ပ္(၁၅၀၀)တန္ CDMA ဖုန္းအတြက္အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္ခကို က်ပ္(၁)ေသာင္းနဲ႔ေလွ်ာက္ထားရမည္

 
 က်ပ္(၁၅၀၀)တန္ CDMA ဖုန္းအတြက္အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္ခကို က်ပ္(၁)ေသာင္းနဲ႔ေလွ်ာက္ထားရမည္။


ဧျပီလ ၆ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္

က်ပ္(၁၅၀၀)တန္ CDMA ဖုန္းအတြက္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္ခကို
က်ပ္(၁)ေသာင္းႏွင့္သာ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွတာဝန္ရိွသူတစ္ဦး၏ေျပာၾကားခ်က္အရ
သိရသည္။

ဧၿပီလ(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္
ခ်ေပးမည့္ CDMA 800 MHz ဖုန္းမ်ားတြင္ အင္တာနက္လိုင္းပါဝင္မည္

မဟုတ္ဘဲသီးျခားေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ျပီး ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ GSM
ဖုန္းမ်ားနည္းတူ က်ပ္(၁)ေသာင္းက်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ယင္းကဲ့သို႔ CDMA ဖုန္းမ်ား အမ်ားအျပားထပ္ခ်ေပးေသာ္လည္း
အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းကေတာ့ လတ္ တေလာတြင္ အရမ္းက်ဆင္းတာမ်ဳိး
မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ တာဝန္ရိွသူကမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲသူအမ်ားစု သည္ SIM ကတ္ေစ်းႏႈန္း မ်ား ခ်ေပးလိုက္သည့္ အတြက္ အင္တာနက္တပ္ဆင္ခကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးေစလိုေၾကာင္း သိရသည္။


လက္ရိွအသံုးျပဳေနသည့္ GSM, WCDMA ဖုန္းမ်ားကို အင္တာနက္တပ္ဆင္
အသံုးျပဳခြင့္ျပဳထားရာ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈႏႈန္းသည္
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ အနည္းငယ္ကထက္ အဆမ်ားစြာျမင့္တက္လာေၾကာင္း
သတင္းရရိွသည္။

No comments:

Post a Comment

Saturday, April 6, 2013

က်ပ္(၁၅၀၀)တန္ CDMA ဖုန္းအတြက္အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္ခကို က်ပ္(၁)ေသာင္းနဲ႔ေလွ်ာက္ထားရမည္

 
 က်ပ္(၁၅၀၀)တန္ CDMA ဖုန္းအတြက္အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္ခကို က်ပ္(၁)ေသာင္းနဲ႔ေလွ်ာက္ထားရမည္။


ဧျပီလ ၆ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္

က်ပ္(၁၅၀၀)တန္ CDMA ဖုန္းအတြက္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္ခကို
က်ပ္(၁)ေသာင္းႏွင့္သာ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွတာဝန္ရိွသူတစ္ဦး၏ေျပာၾကားခ်က္အရ
သိရသည္။

ဧၿပီလ(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္
ခ်ေပးမည့္ CDMA 800 MHz ဖုန္းမ်ားတြင္ အင္တာနက္လိုင္းပါဝင္မည္

မဟုတ္ဘဲသီးျခားေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ျပီး ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ GSM
ဖုန္းမ်ားနည္းတူ က်ပ္(၁)ေသာင္းက်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ယင္းကဲ့သို႔ CDMA ဖုန္းမ်ား အမ်ားအျပားထပ္ခ်ေပးေသာ္လည္း
အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းကေတာ့ လတ္ တေလာတြင္ အရမ္းက်ဆင္းတာမ်ဳိး
မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ တာဝန္ရိွသူကမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲသူအမ်ားစု သည္ SIM ကတ္ေစ်းႏႈန္း မ်ား ခ်ေပးလိုက္သည့္ အတြက္ အင္တာနက္တပ္ဆင္ခကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးေစလိုေၾကာင္း သိရသည္။


လက္ရိွအသံုးျပဳေနသည့္ GSM, WCDMA ဖုန္းမ်ားကို အင္တာနက္တပ္ဆင္
အသံုးျပဳခြင့္ျပဳထားရာ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈႏႈန္းသည္
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ အနည္းငယ္ကထက္ အဆမ်ားစြာျမင့္တက္လာေၾကာင္း
သတင္းရရိွသည္။

No comments:

Post a Comment